Overschakeling naar een nieuw systeem van politiewapen


1228
Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
0
8 lesuren
0.00 € per deelnemer
0.00 € per deelnemer

Module 1: Theoretische kennis (3 lesuren): 

 • algmene veiligheidsprincipes bij vuurwapenhantering
 • historiek van het wapen
 • karakteristiek van het wapen en zijn toebehoren
 • operationeel gebruik van het wapen
 • nomenclatuur van de onderdelen
 • werking en veiligheid/veiligheden
 • veiligheidsmaatregelen
 • het schietensklaar maken van het wapen
 • het gebruik van de mikorganen
 • herkennen en herstellen van haperingen
 • transitie van collectief naar individueel wapen
 • op- en afzetten van de veiligheid/veiligheden
 • vullen en ledigen van een lader
 • inbrengen en verwijderen van een lader
 • demonteren en monteren van het wapen
 • tactisch ontwapenen
 • onderhoud van het wapen

Module 2: Praktijk (5 lesuren):


Manipulaties:

 • vullen en ledigen van een lader
 • inbrengen en verwijderen van een lader
 • dragen
 • schietensklaar maken van het wapen
 • gebruik van de mikorganen
 • op- en afzetten van de veiligheid/veiligheden

Drills:

 • veiligheidsmaatregelen
 • herkennen en herstellen van haperingen
 • transitie van collectief naar individueel wapen
 • tactisch ontwapenen

Demontage, onderhoud, montage en controle van de werking.

 

 

 


Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

INTERN: De opleiding wordt niet door PAULO-Politieopleiding georganiseerd, maar wordt ingericht door de politiezone zelf. De aanvraag tot erkenning van de opleidingssessies gebeurt via het aanvraagformulier op de website, op de pagina bijscholingen. Hier wordt de naam van de opleiding, de datum en de naam van lesgever ingevuld. Van zodra de sessie is aangemaakt in MyOpac kunnen de deelnemers aan de interne opleiding daar worden ingeschreven, zodat zijn nadien van ons een attest ontvangen. De politiezone engageert er zich toe het erkenningsdossier van de opleiding na te leven.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu