De aanpak van het fenomeen gauwdiefstallen, theorie en praktische implementatie


3181
Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
8 lesuren
345.00 € per deelnemer
293.00 € per deelnemer

Module 1 (4 lesuren):

 • fenomeenanalyse gauwdiefstallen
 • profielanalyse gauwdiefstallen
 • werking unit gauwdiefstallen
 • preventietechnieken inzake gauwdiefstallen
 • bespreking actieplan gauwdiefstallen

Concrete doelstellingen:

de cursist kent/kan:

 • het fenomeen gauwdiefstallen
 • de straffen die worden toegekend aan gauwdiefstallen
 • de te volgen procedures bij betrapping op heterdaad
 • voorbeelden van preventietechnieken inzake gauwdiefstallen
 • de werking van een unit gauwdiefstallen in een lokaal politiekorps
 • een actieplan inzake gauwdiefstallen (mee) opstellen en uitvoeren

Module 2 (4 lesuren):

 • de door de Unit Gauwdiefstallen opgedane kennis op een praktische en constructieve manier mededelen aan de cursisten. Het is de bedoeling om vanop het terrein te werken, rechtstreeks in de realiteit en daarbij 'tips en tricks' mee te geven.
 • de dag wordt beĆ«indigd met een nabespreking

Concrete doelstellingen:

de cursist:

 • heeft kennis inzake de houding, gedragingen van een (vermoedelijke) dader van gauwdiefstallen
 • kan gauwdieven opmerken in een massa aanwezigen
 • kan gauwdieven betrappen op heterdaad en deze vatten
 • beschikt over de vaardigheden voor het volgen van verdachte personen, zonder dat deze het opmerken.

 

 

 


Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. U kan gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac. U kan deze opleiding ook specifiek voor uw zone aanvragen (min. 7 deelnemers).
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu