Basisopleiding bijzondere veldwachter


000000
0
88 lesuren
1120.00 € per deelnemer
1120.00 € per deelnemer

 • zicht houden aan de gewenste politionele deontologie en identificeren van de gedragingen die een disciplinair of strafrechtelijk gevolg kunnen hebben
 • de statutaire en administratieve regels kennen die hem aanbelangen
 • de bevoegdheden van de bijzondere veldwachter kennen om zich zo goed mogelijk te integreren in de functie van bijzondere veldwachter
 • proces-verbaal, verslagen, gerechtelijke documentatie en administratieve documenten opstellen: vormvereisten en wettelijk basis van het proces-verbaal
 • onderscheidt de begrippen proces-verbaal van inlichtingen, aanvankelijk proces-verbaal, navolgend proces-verbaal
 • de eerste dringende maatregelen nemen en de vaststelling doen n.a.v. de meest voorkomende misdrijven en op heterdaad vastgestelde misdrijven
 • de identiteit van een persoon opnemen
 • verklaring van een persoon opnemen
 • een klare kijk hebben op de deontologie van toepassing op de bijzondere veldwachter met betrekking tot het gebruik van geweld
 • inzicht hebben in de technieken om een crisissituatie deze zo adequaat mogelijk trachten toe te beheersen
 • de ter beschikking gestelde middelen voor geweldbeheersing veilig, precies en adequaat hanteren
 • drukt zich met de gepaste argumenten uit ten op zichte van een persoon
 • neemt de gewenste houdingen en gedragingen aan bij een tussenkomst.

Opleidingsonderdeel 1  : Recht (24u);

Opleidingsonderdeel 2: De bijzondere veldwachter (10u);

Opleidingsonderdeel 3: Het Proces-verbaal (14u);

Opleidingsonderdeel 4: Veilig en verantwoord optreden (14u);

Opleidingsonderdeel 5: Sociale vaardigheden (18u);

Schriftelijk en mondeling examen (8u).

  &

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.


PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu