Opfrissingsopleiding: Wet op het Politieambt


5845
Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
4 lesuren
56.00 € per deelnemer
48.00 € per deelnemer

  • inleiding - ontstaan - doel "Wet op het Politieambt"
  • algemene heropfrissing van de Wet op het Politieambt
  • praktisch toetsen van de uit te voeren politietaken met de Wet op het Politieambt

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Start-Eind Max. # Deelnemers Vrije plaatsen
14-10-2022 - 14-10-2022 20 14

PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu