Opfrissing EHBO:Brandwonden-verdrinking-elektrocutie-oververhitting-onderkoeling


3369
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Calog Niveau C - Calog Niveau D - Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
4 lesuren
0.00 € per deelnemer
0.00 € per deelnemer

  • adequaat kunnen reageren op een noodsituatie en aan de hand van de aangereikte basisprincipes EHBO de gepaste hulp bieden
  • situaties waarbij ťťn van de vitale parameters is bedreigd of uitgevallen herkennen en hierop adequaat reageren
  • afwijkingen/pathologie herkennen en hierop gepast reageren
  • de kennis over de levensbedreigende toestanden van een slachtoffer en de hulpverlening gebruiken
  • reanimatie en AED toepassen
  • nieuwe en geŽvolueerde eerste hulppraktijken leren kennen en toepassen

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. Indien u kandidaten heeft voor één of meerdere sessies kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac. U kan deze opleiding ook specifiek voor uw zone aanvragen (min. 12 deelnemers). Dit is geen verplichte jaarlijkse bijscholing.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu