AMOK - Incidenten - Tactisch concept middenkader


4124
Operationeel Hoofdinspecteur -
0
8 lesuren
0.00 € per deelnemer
0.00 € per deelnemer

Module 1: Probleemanalyse en referentiekader (4 lesuren)

  • inleiding: de opdracht van de minister BIZA in het kader van AMOK incidenten
  • case-study Finland
  • overzicht van de feiten en de dreiging in BelgiĆ«
  • de resultaten van de werkgroep AMOK
  • nood- en interventieplanning in het kader van AMOK

Module 2: Politionele aanpak van een AMOK incident (4 lesuren)

  • overzicht van de uitgewerkte politietechnieken m.b.t. AMOK
  • het tactisch concept m.b.t. AMOK
  • het gebruik van dwang en geweld bij AMOK
  • overzicht van de noodzakelijke voorbereidende en preventieve maatregelen die op lokaal niveau kunnen worden uitgewerkt
  • overzicht van de maatregelen inzake crisiscommunicatie

 


Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

INTERN: De opleiding wordt niet standaard door PAULO-Politieopleiding geprogrammeerd, maar vindt plaats in de politiezone. Het initiatief voor het organiseren van deze opleiding gaat uit van de betrokken korpschef. Hij deelt aan PAULO-Politieopleiding de datums van de verschillende sessies mee, stelt een specialist geweldbeheersing voor als interne lesgever, en geeft na de opleiding de namen door van de cursisten. PAULO-Politieopleiding vraagt de erkenning aan voor de geplande sessies en zorgt voor de administratieve afhandeling. De politiezone engageert er zich toe het erkenningsdossier na te leven.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu