Georganiseerde wegcontroles en wegdispositieven


4047
Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

Module 1: Wettelijke en juridische aspecten van een verkeersdispositieven

Verkeerswettelijke aspecten

 • gebruik van wettelijke bevelen
 • opstellen van wegblokkade en wegsignalisatie
 • gebruik van bijzondere verkeersaanduidingen en verkeerstekens

Wettelijke aspecten: Wet op het politieambt en Strafwetboek

 • gebruik van dwang en geweld
 • gebruik van het vuurwapen, rechtvaardigingsgronden

Module 2: Tactische en technische aspecten van een verkeersdispositief

 • tactische principes van de controle van een voertuig en de inzittenden
 • opstellen van dispositieven: keuze van opstelplaats, aard van het dispositief, opstelmogelijkheden, nodige materiaal en uitrusting, aantal manschappen
 • verdeling van de taken bij opstellen dispositief + variatie in functie van beschikbaar personeel en doelstelling van het dispositief
 • verdeling van de taken bij uitvoeren van de controles in het dispositief + variatie in functie van beschikbaar personeel en doelstelling van het dispositief
 • verdeling van de taken bij afbouw dispositief + variatie in functie van beschikbaar personeel en doelstelling van het dispositief

Module 3: Praktijkgedeelte opstelling, uitvoering en afbouw dispositief

 • toepassen van de tactische principes van de controle van een voertuig en de inzittenden
 • het (doen) opstellen van dispositieven
 • het verdelen van de taken bij opstellen dispositief
 • het toewijzen van de taken bij uitvoeren van de controles in het dispositief
 • het tactisch afbouwen van dispositief
 • incidentenbeheersing

 

 

 


Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. Indien u kandidaten heeft voor één of meerdere sessies kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac. U kan deze opleiding ook specifiek voor uw zone aanvragen (min. 12 deelnemers).
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu