Pol Office - Galop - Module agenda


6945
18
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

Module 1: Agenda (7 lesuren)

 • specifieke terminologie van het beheer van de agenda
 • voorstelling van de verschillende schermen
 • van de ene rubriek naar de andere navigeren
 • beheert de niet vaste feestdagen en brugdagen
 • beheert de standaardreferenties
 • bepalen van de eigen agenda instellingen
 • heeft notie dat men een excel planning kan importeren
 • heeft notie van de eenheidsagenda en de referentieprestatie
 • begrijpt dat een verminderde prestatie om medische redenen een impact heeft op de agenda
 • begrijpt hoe men een e-prestatie fiche dient te valideren
 • invoer van gegevens in de agenda, planning van de prestaties voor één of meerdere personen
 • koppelen van prestaties aan operaties, programma en een teller
 • maakt gebruik van het tabblad opmerkingen om extra informatie te voorzien
 • kopiëren of herhalen van een prestatie voor één of meerdere personen door gebruik te maken van de verschillende methodes voorzien in Galop
 • legt uit wat een karakterisatie is en wat de impact daarvan kan zijn op de vergoedingen en telling van de uren in de agenda
 • aanpassen van vergoedingen
 • uitvoeren van dienstwissels
 • overschrijven of aanvullen van een reeds geplande prestatie
 • maakt gebruik van een sequentie om de agenda in te vullen
 • bevestigt, wijzigt of verwijdert een prestatie
 • kan een ziekteperiode ingeven
 • kan via de agenda de stand van uren en inconveniënt bekijken
 • genereren van de bijkomende rapporten
 • recupereren van feestdagen en brugdagen
Module 2: Galop-Online (1 lesuur)
 • voorstelling van de verschillende schermen
 • van de ene rubriek naar de andere navigeren
 • bekijken van eigen persoonsgegevens, individuele samenvatting, samenvatting inconveniënt, controlefiche, quota's/overuren en logistieke gegevens
 • aanmaken van een e-formulier
 • de historiek van de e-formulieren bekijken
 • consulteren van de agenda Online
 • aanmaken van een BIRT Rapport

 

 


Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. Indien u kandidaten heeft voor één of meerdere sessies kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu