Pol Office - Galop - Module statistieken


6948
18
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

Module 10: Statistieken (8 lesuren)
 • specifieke terminologie van statistieken
 • voorstelling van de verschillende termen
 • van de ene rubriek naar de andere navigeren
 • aanmaken van een eigen operatie
 • koppelen van een operatie aan een prestatie via de agenda
 • koppelen van een operatie aan prestaties via 'prestaties opzoeken en beheren'
 • bekijken van het resultaat van een operatie
 • resultaten verder verfijnen via de filter
 • aanmaken van tellers
 • aanmaken van een statistisch model
 • genereren van de basisgegevens
 • aanmaken van een schema en bepalen van afbeeldingscriteria
 • resultaten exporteren
 • aanmaken van BIRT rapporten via Galop Online

 


Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. Indien u kandidaten heeft voor één of meerdere sessies kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu