Cybercrime Module 1: How to start


4559
Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

Een sensibilisering van de eerstelijnspolitie om op een zeer toegankelijke manier vertrouwd te worden  met de huidige communicatietechnologieën om zodoende meer efficiënt en effectief te kunnen omgaan met gerelateerde criminaliteit, dan wel te voorkomen dat door verkeerde manipulatie of door onbegrip cruciale informatie verloren zou gaan of niet (meer) kan geëxploiteerd worden.

  • Hardware en sporendragers
  • Besturingssystemen
  • Tablets en smartphones
  • Verwijderde bestanden
  • Netwerken en internet
  • Sociale media
  • Belangrijkste misdrijven in het strafwetboek

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Start-Eind Max. # Deelnemers Vrije plaatsen
19-01-2022 - 19-01-2022 20 8

PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu