Opfrissing EHBO: schotwonden en penetrerende traumata


3369
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Calog Niveau C - Calog Niveau D - Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
15
4 lesuren
0.00 € per deelnemer
0.00 € per deelnemer

Theorie:

  • inleiding: etiologie & epidemiologie
  • ballistiek
  • menselijk lichaam
  • benadering van het slachtoffer: vitale parameters, ernstige bloedingen, pneumothorax, luchtwegobstructie
  • behandeling penetrerende traumata

Praktijk:

  • tournique & verbanden
  • evacuatie gewond slachtoffer
  • blokrol
  • stabiele zijligging

 


Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. Indien u kandidaten heeft voor één of meerdere sessies kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac. U kan deze opleiding ook specifiek voor uw zone aanvragen (min. 12 deelnemers). Dit is geen verplichte jaarlijkse bijscholing.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu