Sporenherkenning bij diefstallen in woningen


5153
Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
4 lesuren
56.00 € per deelnemer
48.00 € per deelnemer

Diefstal in woning of appartement:

  • algemeen
  • sporenherkenning op de plaats delict
  • vingersporen
  • oorsporen
  • schoeiselsporen
  • biologische sporen
  • werktuigsporen
  • behandeling, verpakking en transport van sporendragers

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Start-Eind Max. # Deelnemers Vrije plaatsen
22-09-2022 - 22-09-2022 20 7

PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu