Verdacht overlijden


4964
Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

  • de eerste  en dringende vaststellingen bij een verdacht overlijden
  • draaiboek verdacht overlijden
  • afstapping ter plaatse
  • onderzoeksdaden bij verdacht overlijden

Op het einde van de opleiding moet de deelnemer in staat zijn om bij een verdacht overlijden de eerste vaststellingen te doen tot en met de opvang van de nabestaanden volgens de geldende richtlijnen van het betrokken Parket.


Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Start-Eind Max. # Deelnemers Vrije plaatsen
07-11-2022 - 07-11-2022 20 0

PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu