Familierechtbank


5850
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Calog Niveau C - Calog Niveau D - Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

Module 1: Gerechtelijke organisatie
 • gerechtelijke organisatie: zetel - openbaar ministerie

Module 2: Bevoegdheidsverdeling

 • materiële bevoegdheid
 • territoriale bevoegdheid
 • prorogatie

Module 3: Rechtspleging in familiale geschillen

 • familiedossier
 • minnelijke schikking
 • mededeling aan het openbaar ministerie
 • horen van minderjarige
 • familiale vorderingen
 • echtscheidingsprocedure

Module 4: Familiale materies buiten toepassingsgebied familierechtbank

 • bewindvoering
 • collocatie
 • BA ouders-kinderen

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. Indien u kandidaten heeft voor één of meerdere sessies kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac. U kan deze opleiding ook specifiek voor uw zone aanvragen (min. 12 deelnemers).
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu