Bemiddelen, rol van de bemiddelaar


5883
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Calog Niveau C - Calog Niveau D - Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
8 lesuren
173.00 € per deelnemer
147.00 € per deelnemer

  • wat is bemiddeling
  • juridisch kader - mogelijkheden
  • doelstellingen van bemiddeling
  • conflicten vatbaar voor bemiddeling - context
  • rol van de bemiddelaar
  • wat is mijn bemiddelingsstijl - actief/passief
  • evenwicht tussen verzoenende/bemiddelende rol en politieambtenaar in functie (wat met vertrouwelijkheid, neutraliteit, meerpartijdigheid, procesdirectiviteit)
  • non verbale communicatie
  • wat als het niet lukt

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. Indien u kandidaten heeft voor één of meerdere sessies kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac. U kan deze opleiding ook specifiek voor uw zone aanvragen (min. 12 deelnemers).
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu