Individueel bezoldigd personenvervoer


7422
Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
8
16 lesuren
260.00 € per deelnemer
221.00 € per deelnemer

Sinds 1 januari 2020 ging de nieuwe taxireglementering in voege. Deze heet voortaan Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Een aantal uitvoeringsbesluiten lieten op zich wachten waardoor onze school deze opleiding pas kan aanbieden vanaf november 2020.

Deze opleiding bestaat uit 8 uur theorie en 8 uur praktijk, waarbij het aantal deelnemers voor het praktijk gedeelte beperkt is tot 8.
De praktijk bestaat uit de controle van taxidiensten in een grootstad.