Overschakeling naar een nieuw systeem van politiewapen: pistool


6020
Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
0
8 lesuren
0.00 € per deelnemer
0.00 € per deelnemerInschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

INTERN: De opleiding wordt niet door PAULO-Politieopleiding georganiseerd, maar wordt ingericht door de politiezone zelf. De aanvraag tot erkenning van de opleidingssessies gebeurt via het aanvraagformulier op de website, op de pagina bijscholingen. Hier wordt de naam van de opleiding, de datum en de naam van lesgever ingevuld. Van zodra de sessie is aangemaakt in MyOpac kunnen de deelnemers aan de interne opleiding daar worden ingeschreven, zodat zijn nadien van ons een attest ontvangen. De politiezone engageert er zich toe het erkenningsdossier van de opleiding na te leven.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu