Kinderrechten in de politiepraktijk


3175
Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

Module 1: Relevantie kinderrechten en ontwikkeling van het kind

 • wat betekent "minderjarig" zijn
 • de ontwikkeling van het kind: ontwikkelingsgebieden en illustratie
 • kinderrechten als kader voor de ontwikkeling van het kind
 • relevantie kinderrechten voor de politiepraktijk

Module 2: Algemene omgangstips

 • de basis: u bepaalt mee hoe een minderjarige zich gedraagt
 • tips rond taal, lichaamstaal, omgeving en algemene uitstraling
 • vooroordelen en hun invloed op interacties met minderjarigen

Module 3: Kinderrechten toegepast op verschillende fasen in het politieoptreden

 • eerste contact op straat: rondhangende jongeren, identiteitscontrole, fouille
 • overbrenging: handboeien, uniform/burgerkledij
 • vrijheidsberoving: verwittiging ouders, locatie, informatie
 • verhoor: vertrouwenspersoon, informatie, audiovisueel verhoor

Module 4: Kind als slachtoffer: kind als getuige van intrafamiliaal geweld

 • theorie: cijfers en de geweldcyclus
 • film "Vergeten kinderen"

Module 5: Kind als dader: jeugddelinquentie

 • strafrechtelijke meerderjarigheid
 • theorie: beschermings- en risicofactoren
 • getuigenis (filmpje): het verhaal van Wesley

 


Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt standaard 1x per jaar gepland. Indien de geplande sessies volzet zijn, kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac. U kan deze opleiding ook specifiek voor uw zone aanvragen (min. 12 deelnemers).
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu