Onrustwekkende verdwijningen: onderzoek en samenwerking met Child Focus


3059
Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

  • Uiteenzetting van de werking van de cel verdwijningen van de federale politie
  • Uitdieping van de rol van de federale en lokale politie
  • Het verschil tussen een gewone en onrustwekkende verdwijning
  • Child Focus: historiek, opdracht en werking
  • De samenwerking tussen de fedpol en Child Focus

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Start-Eind Max. # Deelnemers Vrije plaatsen
22-02-2022 - 22-02-2022 20 6

PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu