Individuele en collectieve neutraliserende middelen-Gebruiker


6129
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Calog Niveau C - Calog Niveau D - Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
1
8 lesuren
0.00 € per deelnemer
0.00 € per deelnemer

Module 1: Individueel en collectief neutraliserend middel ( 8 lesuren):
- Theoretische kennis: historiek, politionele achtergrond, wettelijke bepalingen, bestanddelen, soorten (OC en CS), uitwerking en decontaminatieprincipes.

- Situationele trainiing: neutraliseren van een agressief persoon door gebruik van de spray, ontwapenen, overgaan op een ander geweldsmiddel, benaderen en begeleiden van de persoon in elk van de vijf toepassingsgevallen:
  • verweer door één politieambtenaar met de individuele spray tegen één opponent die kort genaderd is
  • verweer door één politieambtenaar met de individuele spray en/of de collectieve spray tegen één opponent op ruimere afstand
  • verweer door twee politieambtenaren met de individuele spray en/of de collectieve spray tegen één opponent
  • gebruik met de individuele spray door middel van de hand om een collega te ontzetten + rollenspel
  • gebruik van de collectieve spray teneinde de bescherming van de ploeg/sectie tijdens een samenscholing te waarborgen
- Het decontaminatieproces: op een adequate manier de gevolgen van het gebruik voor de getroffen perso(o)n(en) minimaliseren.

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

INTERN: De opleiding wordt niet door PAULO-Politieopleiding georganiseerd, maar wordt ingericht door de politiezone zelf. De aanvraag tot erkenning van de opleidingssessies gebeurt via het aanvraagformulier op de website, op de pagina bijscholingen. Hier wordt de naam van de opleiding, de datum en de naam van lesgever ingevuld. Van zodra de sessie is aangemaakt in MyOpac kunnen de deelnemers aan de interne opleiding daar worden ingeschreven, zodat zijn nadien van ons een attest ontvangen. De politiezone engageert er zich toe het erkenningsdossier van de opleiding na te leven.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu