Intrafamiliaal geweld: Stalking en politioneel reageren


1808
Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

 • leren omgaan met slachtoffers (en daders) van stalking
 • leren kennen van het juridisch kader met betrekking tot stalking
 • leren gepast politieel reageren
 • wetgeving en vervolgingsbeleid
 • fenomenologie
 • confrontatietechnieken
 • de cursisten kennis laten maken met het antistalkingsproject ?Telealarm?
 • promoten van interdisciplinaire samenwerking
 • de cursisten kennis laten maken met het element ?stalking? in
 • correct politieel reageren
 • tijdens een aantal discussiecases zal, aan de hand van voorgelegde stellingen en uitspraken, in groepjes discussie worden gevoerd omtrent de wenselijkheid en de grenzen van het politieel optreden, de mogelijkheden van samenwerking met partners, de mate waarin de politieambtenaar dit probleem zelf ervaart e.d.m.

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt standaard 2x per jaar gepland. Indien de geplande sessies volzet zijn, kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac. U kan deze opleiding ook specifiek voor uw zone aanvragen (min. 12 deelnemers).
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu