Basisopleiding Brandbestrijdingsdienst


000000
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Calog Niveau C - Calog Niveau D - Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris - Andere -
20
6 lesuren
195.00 € per deelnemer
165.00 € per deelnemer

1. Leerdoelen
- begrijpen wat we verstaan onder een brand, het verbrandingsproces
- inzien welke factoren er spelen bij de ontwikkeling van een brand
- leren welke blusmethoden gebruikt kunnen worden
- leren wanneer welk blusmiddel moet ingezet worden
- de taken van een eerste interventieploeg kunnen toepassen
- de verschillende blusmiddelen op een juiste manier activeren, hanteren en gebruiken
- de temperatuur van een vuurhaard ervaren tijdens de benadering tijdens de bluswerkzaamheden

2. Algemene informatie
-Locatie : Paulo - brandweeropleiding, Sprendonkstraat 5 te 9042 Gent;
-Lesuren: 9u-12u en 13u-16u
-Koffie en water voorzien
-Broodje is niet inbegrepen (eventueel te bestellen bij onthaal brandweerschool voor 9u)
-Identiteitskaart meenemen voor registratie
-Nodige uitrusting :een werkpak wordt geleverd door de brandweerschool,
stevige schoenen of laarzen zelf meebrengen!
-Het opleidingsattest wordt meteen meegegeven door de Brandweeropleiding

3. Medische informatie
De verantwoordelijkheid omtrent de medische en fysische geschiktheid van de cursist is de verantwoordelijkheid van de werkgever.
Daarenboven kunnen de instructeurs van Paulo ?? brandweeropleiding bij twijfel aan de medische en fysieke geschiktheid de oefening van één der cursisten onderbreken zonder dat daar vergoedingen tegenover staan en dit ten behoefte van de gezondheid van de cursist.