Vreemdelingenwetgeving


2777
Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

  • wettelijk kader van vreemdelingencontrole
  • dienst Vreemdelingenzaken
  • belang van Schengenakkoorden
  • controlemiddelen
  • overzicht binnenkomstvoorwaarden
  • bestuurlijke maatregelen
  • politieke vluchtelingen

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Start-Eind Max. # Deelnemers Vrije plaatsen
23-02-2022 - 23-02-2022 20 15

PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu