Islam nader bekeken


6393
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
30
4 lesuren
56.00 € per deelnemer
48.00 € per deelnemer

MODULE  nr. 1: De Islam nader bekeken (2u)

Concrete doelstellingen:

De cursist:

 • krijgt een bondig overzicht van de Islamcultuur, zijn gebruiken en rituelen;
 • krijgt een historisch overzicht van de Islamcultuur.

 Inhoud:

 • Wat is de Islam;
 • Accenten van het geloof;
 • Uitingen van deze accenten;
 • Aandachtspunten bij contacten met de Islamcultuur.

 

MODULE  nr. 2: Extremisme : een overzicht (2u)

Concrete doelstellingen:

De cursist:

 • krijgt een bondig overzicht van verschillende extremistische groeperingen die de Islam ten onrechte gebruiken in hun overtuiging;
 • krijgt een bondig antwoord op politionele ??W-?? en ??H-??vragen.

Inhoud:

 • Extremistische groeperingen: welke bestaan er én wat zijn hun belangrijkste accenten;
 • Politionele aandachtspunten bij deze groeperingen;
 • Nuttige needs-to-know.

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.


PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu