De rol van de gerechtsdeurwaarder


3789
Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris -
20
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

  • Inleiding
  • De omschrijving van het ambt van gerechtsdeurwaarder, monopolie en ministerieplicht, onverenigbaarheden, plaatsvervanging en tucht
  • Bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder
  • Buitenechtelijke tussenkomsten: minnelijke invordering van schulden, vaststellingen
  • Gerechtelijke tussenkomsten: betekening, uitvoering van een een beslissing
  • Bespreking van praktijkvoorbeelden bij tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder
  • Kosten van de tussenkomst
  • Politioneel samenwerken met de gerechtsdeurwaarder
  • Nabespreking

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. Indien u kandidaten heeft voor één of meerdere sessies kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac. U kan deze opleiding ook specifiek voor uw zone aanvragen (min. 12 deelnemers).
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu