Coachende vaardigheden


1796
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Calog Niveau C - Calog Niveau D - Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris - Andere -
12
8 lesuren
152.00 € per deelnemer
129.00 € per deelnemer

Welke inzichten zal je verwerven?

  • Wat is coaching en wat is het zeker niet?
  • Hoe ga je om met valkuilen en weerstanden?
  • Op welke manier past coaching in een filosofie van gemeenschapsgerichte politiezorg? (CP1)
  • In welke mate helpt coaching in onze dagelijkse zoektocht naar de beste kwaliteit? (CP2)

Concept:

  • In 8 uur krijgt de deelnemer de kans om inzichten te verwerven in coaching als leiderschapsstijl en de link te leggen naar gemeenschapsgerichte politiezorg en kwaliteitszorg. Het zou de eerste dag kunnen zijn van een vervolgverhaal waar die inzichten worden omgezet in de toepassing ervan. Dit niveau van opleiding vraagt uiteraard meer tijd, vooral omdat er ook oude gewoonten moeten worden afgeleerd en dit is voor volwassen professionals niet altijd even gemakkelijk!
  • De eerste dag is dus het moment waar de coachende lesgever zich ten volle zal geven om elke deelnemer te prikkelen en te enthousiasmeren zodat hij zich met plezier zal inschrijven voor het vervolgverhaal.

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Start-Eind Max. # Deelnemers Vrije plaatsen
24-10-2022 - 24-10-2022 12 9

PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu