OPI-ANG-Pol Office - Beheer van onderzoeken (Module 002) - Onderzoeker en onderzoeksleider - Starten en voeden van een onderzoek


5636
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
15
14 lesuren
182.00 € per deelnemer
154.00 € per deelnemer

Module 1: Starten en voeden van een onderzoek (10 lesuren)

 • mogelijkheden en functionaliteiten van de toepassing
 • starten van een onderzoek met behulp van een onderzoeksfiche
 • beheer van de toegangen tot het onderzoek
 • registreren, importeren en exporteren van gegevens van het onderzoek
 • aanmaken en toekennen van taken en missies in een onderzoek
 • opvolging van diens onderzoek in de werkfiche
 • aanmaken en raadplegen van de historiek van een onderzoek
 • beheer van onderzoeken van het type 'embargo'

Module 2: Aanmaken van het DOS

 • signalering van een onderzoek (DOS) in het kader van de verwerking van de politionele informatie
 • aanmaken en opvolgen van het DOS
 • voorbereiding van het afsluiten van het DOS
 • transfer van het DOS

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.


PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu