Dilemmatraining: Privétijd en sociale media


6532
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Calog Niveau C - Calog Niveau D - Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
16
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

Module 1: Theorie (4 lesuren):
 • overlopen verwachtingen van de deelnemers aan de training en eventueel bijstellen van deze verwachtingen
 • kennismaking met de deelnemers aan de hand van sociale media - bewustmaking van de openbaarheid van sociale media
 • begrippen (ethiek, deontologie, integer handelen,...)
 • wetgeving/gedragsregels/richtlijnen:
 1. waardigheid van het ambt + voorbeeld integriteitsschending
 2. privématige onverenigbaarheden + voorbeeld integriteitsschending
 3. beroepsonvereningbaarheden + het waarom van een cumulverbod
 4. het gebruik van sociale media voor privédoeleinden + voorbeeld integriteitsschending
 • gevolgen integriteitsschendingen voor politie
 • waardenkader (deontologische code van de politie)
 • ethisch dilemma: wat + voorbeelden + kenmerken
 • ethisch besluitvormingsmodel: stappenmodel van Cooper/Maesschalck, het belang van een ethisch besluitvormingsmodel wordt aangetoond en de verschillende stappen worden uiteengezet
Module 2: Praktijk (4 lesuren):
 • aan de hand van praktijkcasussen wordt het ethisch besluitvormingsmodel ingeoefend
 • aan het einde van de dilemmatraining wordt gereflecteerd over wat zeker zal meegenomen worden in de praktijk

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Dit opleidingsaanbod wordt aangeboden op maat en volgens de agenda van uw korps. Een ideale lesgroep bestaat uit 12-16 deelnemers. Deze opleiding is toegankelijk voor alle kaders.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu