Dilemmatraining: Interne werking


6530
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Calog Niveau C - Calog Niveau D - Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
16
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

Module 1: Theorie (4 lesuren):
 • overlopen verwachtingen van de deelnemers aan de training en eventueel bijstellen van deze verwachtingen
 • begrippen (ethiek, deontologie, integer handelen, integriteitsschendingen,...)
 • online test "Hoe integer ben jij?"
 • gevoeligheid politie door de politiecultuur voor integriteitsschendingen met betrekking tot haar interne werking
 • topics interne werking met gemediatiseerde voorbeelden (met filmmateriaal):
 1. racisme, discriminatie, seksuele intimidatie en pestgedrag op de werkvloer
 2. fraude, diefstal, verspilling en misbruik van organisatiemiddelen
 3. wanprestaties op de dienst
 • gevolgen integriteitsschendingen met betrekking tot de interne werking van politie
 • waardenkader (deontologische code van de politie): waarden, normen en specifieke gedragsregels
 • ethisch dilemma: wat + voorbeeld (met filmpje) + kenmerken
 • ethisch besluitvormingsmodel: stappenmodel van Cooper/Maesschalck, het belang van een ethisch besluitvormingsmodel wordt aangetoond en de verschillende stappen worden uiteengezet
Module 2: Praktijk (4 lesuren):
 • aan de hand van praktijkcasussen wordt het ethisch besluitvormingsmodel ingeoefend
 • aan het einde van de dilemmatraining wordt gereflecteerd over wat zeker zal meegenomen worden in de praktijk

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Dit opleidingsaanbod wordt aangeboden op maat en volgens de agenda van uw korps. Een ideale lesgroep bestaat uit 12-16 deelnemers. Deze opleiding is toegankelijk voor alle kaders.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu