ANG - Niet concrete feiten (NCF)


3121
12
8 lesuren
0.00 € per deelnemer
0.00 € per deelnemer

Module 1: Algemene inleiding (1 lesuur)
 • overzicht en doelstelling van de opleiding
 • wettelijke basis
 • rol en verantwoordelijkheden
Module 2: het RIR (2 lesuren)
 • omschrijving
 • informatiebronnen
 • samenstelling
 • vatting en verspreiding
Module 3: NCF in de ANG (5 lesuren)
 • toegangsprocedure en beveiliging
 • co√∂rdinatie en berichtgeving
 • te nemen maatregelen bij NCF
 • exploitatiemogelijkheden van de NCF in de ANG
 • voedingsprincipes bij NCF in de ANG

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Maximum 15 deelnemers per sessie!
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu