Community Policing - Efficiënte wijkwerking


1866
Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

Bedoeling van deze opleiding is het cre�ren van een wijk-reflectiekader en het inoefenen van vaardigheden m.b.t. tot de functie van wijkagent.

In het kader van de filosofie rond GGPZ, worden hierbij cases uit de re�le wijkagentenpraktijk en ge�valueerd, zodat de cursisten uit elkaars praktijkvervaringen leren.

  • ontvangst en kennismakingsoefening
  • groepsdiscussie
  • voorkennis Gemeenschapsgerichte Politiezorg
  • definitie + vijf pijlers GGPZ
  • praktijkoefeningen

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. Indien u kandidaten heeft voor één of meerdere sessies kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac. U kan deze opleiding ook specifiek voor uw zone aanvragen (min. 12 deelnemers).
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu