ANG - ISLP - Functionele beheerder - Query


6106
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Calog Niveau C - Calog Niveau D - Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
18
16 lesuren
224.00 € per deelnemer
190.00 € per deelnemer

Module 1: Query (16 lesuren)
  • Een nieuwe query kunnen aanmaken en een bestaande query kunnen wijzigen, afdrukken, verwijderen en uitvoeren.
  • Opvragingen in query uitvoeren op basis van een aantal criteria. Welke gegevens willen we zijn in het resultaat? Aan welke criteria moet de resultatenlijst voldoen?
  • Bepaalde functies specifiek voor opvragingen in de module query beheersen.
  • Bij opvragingen uit verschillende databanken deze op de juiste manier kunnen koppelen met elkaar.
  • Gebruikers bepaalde rechten tot bepaalde query's geven.
  • Query's automatisch op bepaalde tijdstippen laten uitvoeren.

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. Indien u kandidaten heeft voor één of meerdere sessies kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac. U kan deze opleiding ook specifiek voor uw zone aanvragen (min. 12 deelnemers).
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu