Opleidingstraject Ecofin - Module 3: Boekhouden


6616
Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
6 lesuren
84.00 € per deelnemer
71.00 € per deelnemer

Module 3 : Boekhouden
Boekhouden voor dummies, de naam zegt het zelf. Toch wordt dit niet zomaar een cursus boekhouden, al moeten wij zeker even stilstaan bij enkele boekhoudkundige begrippen. Bovendien willen wij ook tips uit de praktijk meegeven, zeker aan zij die tijdens een huiszoeking geconfronteerd worden met een boekhouding of plots met een balans worden geconfronteerd (experten verwijzen wij graag door naar module 4). Enige kennis van het boekhouden is dan ook niet vereist voor deze module. In de namiddag is iedereen welkom om een stil te staan bij drie beroepen in de sector: de boekhouder aangesloten bij het BIBF, de accountant en de bedrijfsrevisor. Hebben zij een beroepsgeheim of toch niet?

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. Indien u kandidaten heeft voor één of meerdere sessies kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu