Opleidingstraject Ecofin - Module 5: Faillissementsmisdrijven en aanverwante misdrijven


6618
Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
6 lesuren
84.00 € per deelnemer
71.00 € per deelnemer

Module 5: Faillissementsmisdrijven en aanverwante misdrijven (6 lesuren)
Wie kan er failliet verklaard worden en wanneer? Wat is een WCO? Welke rol spelen enerzijds de curator en anderzijds het openbaar ministerie? Welke misdrijven kan een gefailleerde plegen? En welke straffen kunnen er hem opgelegd worden?
In deze module wordt eerst een globaal overzicht gegeven van de diverse insolventieprocedures. Vanaf 1 mei 2018 vinden we deze terug in boek XX van het Wetboek van Economisch Recht.
Daarna wordt getracht om aan de hand van een aantal casussen uiteen te zetten hoe een strafonderzoek in een faillissementdossier in de praktijk opgebouwd wordt. Er worden tips 1 tricks aangereikt om de datum van een virtueel faillissement te berekenen en om vermogensvoordelen te berekenen. De deelnemers krijgen inzage in een aantal vonnissen die werden uitgesproken in concrete dossiers.

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. Indien u kandidaten heeft voor één of meerdere sessies kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu