TECC March Module 2


6363
Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
10
8 lesuren
340.00 € per deelnemer
301.00 € per deelnemer

Opmerking:

Wij bieden "TECC March Module 1 (8u) "& "TECC March Module 2 (8u)" steeds samen aan, ze kunnen dus niet apart gevolgd worden.

Personen die deze 2 modules hebben gevolgd mogen/kunnen deelnemen aan de opleiding "trainer TECC (40u)" (EDA6438).


Concrete doelstellingen


Het situationeel oefenen van handelingen die kunnen bijdragen tot het vermijden van een overlijden ten gevolge van massieve bloedingen


Inhoud


DRILL MARCH


M assive bleeding

A irways

R espiration

C irculation

H ypothermie


DRILL M I S T

M echanism of injury (natuur van verwonding)

     

I njuries found and suspected (aangetroffen en vermoedelijke verwondingen)

S igns (vitale parameters)

T reatment given (uitgevoerde behandeling): ° Van kop tot teen (Cas Card)

      

SCENARIOTRAINING


Onder tactische omstandigheden de cursisten laten inoefenen hoe ze zichzelf of anderen met levensbedreigende aandoeningen kunnen stabiliseren en behandelen volgens de principes van het MARCH protocol.De deelnemers dienen volgende materialen te voorzien:

Uniform of kledij waarin men werkt op de dienst. Er kan ook buiten gewerkt worden, gelieve dus rekening te houden met kledij aangepast aan de weersomstandigheden;

Interventiegordel en kogelwerende vest;

Er wordt in trainingsmateriaal (Individuel First Aid Kit en verbruiksmaterialen) voorzien door Paulo en we raden dan ook aan om niet met eigen materiaal te trainen, zodat het eigen materiaal Ops blijft. (Eigen materiaal mag wel meegenomen worden om eventueel te bespreken in de lessen);

Tijdens de cursus wordt zo realistisch mogelijk geoefend. Het openen van kledij, fysiek contact, vuile ondergrond, vals bloed,.. . Gelieve hiermee rekening te houden;

Papier en schrijfgerief.

Lesuren: 8u00 tot 16u00


Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.


PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu