Tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico


6327
Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
10
8 lesuren
298.00 € per deelnemer
253.00 € per deelnemer

Module 1: Theoretische aspecten
Module 1.1: Het fenomeen Excited delirium - inzicht in het fenomeen en zijn werkwijze hierop kunnen afstemmen (2 lesuren)
 • Excited Delirim definitie/veiligheidsregels
 • geschiedenis en evolutie Exited Delirium
 • Unexpected Sudden Dead
 • drugs en alcohol
 • Excited Delirium wereldwijd
 • symptomen herkennen
 • gevaarszone Excited Delirium
 • interventiemethodes
Module 1.2: Interventie technieken en tactieken in het kader van tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico (1 lesuur)
 • basisprincipes
 • wettelijke basis en referentiekader
 • eerste reactie
 • tactische overwegingen
 • karakteristieken politie interventie techniek
 • politie interventie techniek tussenkomst in beperkte ruimte met een bijzonder risico
 • veiligheidsregels
 • nazorg
Module 2: Praktische aspecten
Module 2.1: Interventietechnieken - de aanwending van de bijzondere middelen eigen aan zijn eenheid (2 lesuren)
 • individuele en collectieve uitvoering, graduele opbouw van moeilijkheidsgraad
 • praktische oefeningen tussenkomst in een beperkte ruimte met bijzonder risico in DOJO en aangepaste afgeschermde trainingslocatie
Module 2.2: Interventietactieken - aanwending van de bijzondere middelen eigen aan zijn eenheid
 • praktische situationele ateliers tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risicoInschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.


PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu