Prioritair rijden - Openbare weg - Initiatie


5336
Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
12
8 lesuren
223.00 € per deelnemer
190.00 € per deelnemer

Concrete doelstellingen

Op het einde van de opleiding is de cursist:

├?  zich bewust van wat prioritair rijden is;

├?  op de hoogte van de wetgeving ter zake (COL 16 en 1/12/75 mbt prioritair rijden);

├?  zich bewust van zijn / haar voorbeeldfunctie;

├?  mengt zich in het verkeer op een vloeiende, snelle en veilige manier;

├?  toont zich een doordacht en verantwoordelijk bestuurder, dewelke de mogelijkheid bezit om te kunnen anticiperen in verschillende situaties teneinde te vermijden zichzelf of andere weggebruikers in gevaar te brengen.

 

Op het einde van de opleiding kan de cursist zich op een effici├źnte en veilige manier  verplaatsen in het verkeer met een  prioritair voertuig tijdens een prioritaire opdracht.


Inhoud

THEORIE

├?  Wetgeving COL 16 en 1/12/75 m.b.t. prioritair rijden;

├?  Bewust prioritair rijden;

├?  Valkuilen;

├?  Voorbeeldfunctie interventie rijden met een dienstvoertuig;

├?  Snelheid, remweg en stopafstand.


PRAKTIJK

├?  Praktijk op de openbare weg of op afgesloten terrein (theorie wordt onmiddellijk aan de praktijk gelinkt);

├?  Zithouding, stuurbehandeling, gebruik voetsteun;

├?  Rijlijnen;

├?  Veiligheidsafstand rond het voertuig;

├?  Noodstop Ô?? Gebruik ABS.

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.


PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu