Pol Office - Galop - Module Logistiek


6949
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Calog Niveau C - Calog Niveau D - Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
18
6 lesuren
84.00 € per deelnemer
71.00 € per deelnemer

Module 1: Logistiek (5 lesuren)
 • specifieke terminologie van het beheer van de logistiek
 • voorstelling van de verschillende schermen
 • van de rubriek naar de andere navigeren
 • beheert de logistieke gegevens
 • verbindt de gegevens met elkaar
 • creĆ«ert voorraaddrempels
Module 2: Galop-Online (1 lesuur)
 • voorstelling van de verschillende schermen
 • van de ene rubriek naar de andere navigeren
 • bekijken van eigen persoonsgegevens, individuele samenvatting, samenvatting inconveniĆ«nten, controlefiche,quota's/overuren en logistieke gegevens
 • aanmaken van een e-formulier
 • de historiek van de e-formulieren bekijken
 • consulteren van de agenda Online
 • aanmaken van een BIRT rapport

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.


PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu