Pol Office - Galop - Module Rechtenbeheerder


6947
20
16 lesuren
224.00 € per deelnemer
190.00 € per deelnemer

Module 1: Rechtenbeheer - Instellingen (3 lesuren)
 • specifieke terminologie van het beheer van de gebruikers- en systeeminstellingen
 • voorstelling van de verschillende schermen
 • van de ene rubriek naar de andere navigeren
 • creëren van een profiel in Galop, Galop-Online en BIRT
 • toekennen van rechten aan een personeelslid voor de toepassingen Galop, Galop-Online, BIRT
 • toekennen van rechten via een functioneel domein in Galop
 • kan rechten geven om enkel de eigen gegevens te beheren
 • kan rechten geven om alle personen te beheren
 • kan rechten geven om een personeelslid maar een deel van de eenheid te beheren
 • rechten kopiëren naar een andere gebruiker
 • systeeminstellingen voor de hele eenheid parametreren via het scherm "Systeem"
 • creëren van een welkomstboodschap
 • notie hebben van het begrip anomalieën
Module 2: Eenheid (3 lesuren)
 • specifieke terminologie van het beheer van de eenheid
 • voorstelling van de verschillende schermen
 • van de ene rubriek naar de andere navigeren
 • bijwerken en vastleggen van de structuur van de eenheid, bijwerken van de bijbehorende catalogen
 • kan een personeelslid toekennen aan één of meerdere subdivisie(s)
 • kan een personeelslid toekennen aan een betrekking
 • kan een personeelslid van subdivisie veranderen
Module 3: Activiteiten (2 lesuren)
 • specifieke terminologie van het beheer van de activiteiten
 • voorstelling van de verschillende schermen
 • van de ene rubriek naar de andere navigeren
 • beheer van activiteiten, sequenties, iconen en paletten
Module 4: Acties (3 lesuren)
 • specifieke terminologie van de validatie en elektronische overbrenging van de documenten
 • voorstelling van de verschillende schermen
 • van de ene rubriek naar de andere navigeren
 • opstellen van Mod 9 bis
 • aanmaken van rectificaties
 • wijzigt het saldo van overuren
 • toekennen van kredieten (meervoudig)
 • voert de overdracht uit van het verlof van vorig jaar
 • recupereert een gewerkte feestdag of brugdag
 • beheren van de ploegen
 • beheren van CRC 2
 • maakt eigen controlefiches aan
Module 5: Catalogi (1 lesuur)
 • voorstelling van de verschillende schermen
 • van de ene rubriek naar de andere navigeren
 • definieert referentieperiodes
Module 6: e-formulieren (2 lesuren)
 • specifieke terminologie van de validering en het elektronische versturen van documenten
 • voorstelling van de verschillende schermen
 • van de ene rubriek naar de andere navigeren
 • definiëren van de validatieverantwoordelijke per e-formulier
 • bepalen van de validatieniveau's
 • valideren of weigeren van een e-formulier
 • e-formulieren kunnen opvolgen
 • opzoeken van e-formulieren
 • notie hebben van de begrippen niet verzonden e-formulieren en niet bijgewerkte lokale gegevens
Module 7: Galop-Online (2 lesuren)
 • voorstelling van de verschillende schermen
 • van de ene rubriek naar de andere navigeren
 • bekijken van eigen persoonsgegevens, individuele samenvatting, samenvatting inconveniënten, controlefiche, quota's/overuren en logistieke gegevens
 • aanmaken van een e-formulier
 • de historiek van de e-formulieren bekijken
 • consulteren van de agenda Online
 • aanmaken van een BIRT rapport

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.


PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu