Motivationele gesprekstechnieken


7083
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Calog Niveau C - Calog Niveau D - Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
8 lesuren
173.00 € per deelnemer
147.00 € per deelnemer

Module 1: Motivationele gespreksvoering (8 lesuren):
  • motiverende gesprekstechnieken: W's & H's
  • motivatie versus weerstand
  • autoperceptie
  • het 'huis' en de 'geest van verandering'
  • waarom 'Verandertaal' en geen 'Behoudtaal'
  • goede politiepraktijken ingeoefend/benaderd

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. Indien u kandidaten heeft voor één of meerdere sessies kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac. U kan deze opleiding ook specifiek voor uw zone aanvragen (min. 12 deelnemers).
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu