Information Officer


7029
Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
24 lesuren
520.00 € per deelnemer
442.00 € per deelnemer

  • module 1: de IO als lid van de politiezone (8 lesuren)
  • module 2: de IO als lid van de LTF (8 lesuren)
  • module 3: de IO als lid van de LIVC-R (8 lesuren)
Bij elke module wordt een theoretisch deel gekoppeld aan een praktisch deel gebaseerd op casusmanagement (50%/50%)


Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Start-Eind Max. # Deelnemers Vrije plaatsen
15-02-2022 - 17-02-2022 20 5

PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu