Social work & Police


7293
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Calog Niveau C - Calog Niveau D - Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris - Andere -
24
30 lesuren
650.00 € per deelnemer
553.00 € per deelnemer

- Inleiding (1 lesuur) - Module 1 (9 lesuren): Ontmoeting tussen Social work & Police in de publieke ruimte

- Module 2 (9 lesuren): Middelengebruik door jongeren in het nachtleven

- Module 3 (9lesuren): Dak- en Thuislozen

- Module 4 (2 lesuren): Debriefing - Commitment


Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. Indien u kandidaten heeft voor één of meerdere sessies kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac. U kan deze opleiding ook specifiek voor uw zone aanvragen (min. 12 deelnemers).
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu