Voorbereidingstraject middenkader


7091
70
24 lesuren
280.00 € per deelnemer
240.00 € per deelnemer

Er is vastgesteld dat er nood is aan extra verdieping inzake bepaalde materie dewelke relevant is voor het slagen in de selectieprocedure. Gezien de geÔntegreerde politie kampt met een tekort aan middenkaders, kan deze opleiding een grote meerwaarde bieden om aan dit probleem tegemoet te komen. 

Binnen de beroepsproef wordt er gepeild naar operationele kennis in verschillende domeinen. Het gaat in principe om parate kennis bij de leden van het basiskader doch door constante vernieuwing van informatie in combinatie met de anciŽnniteit en specifieke werkdomeinen van sommige leden, is een heropfrissing aangewezen.


het voorbereidingstraject middenkader bestaat uit de volgende inhoud:
  • WPA (Bestuurlijke en gerechtelijke politie) - 4 uur
  • Gerechtelijke politie - 4uur
  • Verkeer - 4 uur
  • Politioneel Nederlands - 4 uur
  • Organisatie, beheer en ontwikkeling - 4uur
  • Voorbereiding op het gesprek bij een psycholoog - 2 uur
  • Tips en tricks van AHINP - 2 uur

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding bestaat uit 4 modules die niet afzonderlijk kunnen gevolgd worden.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu