migratie CAD 8 naar CAD 9


80
2 lesuren
0.00 € per deelnemer
0.00 € per deelnemer

1. Een intensieve infosessie van 2 uren voor een grote groep mensen ( max 80 personen (aanmelden multimedia-server PAULO)) aangaande; - nieuwe architectuur van de CAD-omgeving, van een lokaal beheerde databank naar een virtuele structuur. - what's new voor de radio-eindgebruiker, meer bepaald locatiebepaling TETRA-middelen, roepnamen, noodoproepondersteuning,...) - what's new voor de CAD-viewer gebruiker, meer bepaald aanmelden met de nieuwe URL, aanmaken gebeurtenis met de searchtool, aanmelden ploeg,...) 2. Uitgebreide documentatie (handleiding CAD viewer en verkorte user manual) 3. Doelgroep: CAD-viewergebruiker --> liefst OGP/ calog B volgens het train-the-trainer principe. 4. Migratiedatum CAD 9 OVL: 10 maart 2020

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.


PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu