Opfrissing Salduz+ - Afstandsonderwijs


6080
30
4 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

Voortgezette opleiding Salduz+: Wet van 21/11/2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord. COL 08/2011 ? Herziene versie 24/11/2016.

Doelgroep: Ops of Calog personeelsleden die een functie uitoefenen waarbij de kennis van de wijzigingen in de Salduz wetgeving noodzakelijk is. Andere specificaties doelgroep: magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde.

Concrete doelstellingen

Op het einde van de opleiding weet de deelnemer welke de aanpassingen zijn aan de bestaande Salduz regelgevingen en kan hij deze nieuwe aanpassingen toepassen in de praktijk.

Inhoud

  • Onthaal.
  • Toepassingsgebied.
  • Bepalingen van toepassing op alle verhoren ? Art. 47bis, 6 Sv.
  • Het verhoor van personen aan wie geen misdrijf wordt ten laste gelegd ? Art. 47bis 1 Sv. ? CATEGORIE I.
  • Verhoor van verdachten die niet van hun vrijheid zijn benomen over misdrijven waarvoor geen vrijheidsstraf kan worden opgelegd ? Art. 47bis, 2 Sv. ? CATEGORIE II.
  • Feiten waarvoor geen verhoor of geen onmiddellijk verhoor nodig of mogelijk is.
  • Verdachten, niet van hun vrijheid benomen, over een misdrijf waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd ?Art. 47bis, 2 Sv. - CATEGORIE III.
  • Verdachten, van hun vrijheid benomen. Fase van vrijheidsbeneming of arrestatie ? Art. 2bis WVH - CATEGORIE IV.
  • Verdachten, van hun vrijheid benomen. Fase van ondervraging door de onderzoeksrechter.
  • Mogelijkheid tot vraagstelling.

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.


PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu