Infosessie PACOS


25
3 lesuren
0.00 € per deelnemer
0.00 € per deelnemer

Verschillende parlementaire onderzoekscommissies hebben het sporenonderzoek en de navolgende ?chain of custody? aan de kaak gesteld. Na een onderzoek in 2008 van de Algemene Inspectie bij de Lokale en federale Politie, werd een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van de verschillende betrokken diensten (politie, justitie, ?). Vanuit deze werkgroep werd het programma PACOS ontwikkeld. Dit programma, toegankelijk voor politie, parket, griffie, laboratoria, ? laat toe om de integriteit van een bewijsstuk te volgen van de plaats delict tot een eventuele veroordeling. De link met ISLP beperkt de invoer van gegevens tot een minimum. Het programma laat een efficiŽnt beheer van onze in beslag genomen stukken toe. Door de link met justitie zal de overdracht van gegevens automatisch gebeuren. Beslissingen (vernietiging, verbeurdverklaring, ?) over een in beslag genomen item vormen het sluitstuk van de keten. Het College van Procureurs-Generaal zal het gebruik van PACOS verplichten via een COL. In september 2020 worden 4 informatiesessies gegeven ten behoeven van leidinggevenden of verantwoordelijken voor de in beslagnames. Tijdens deze sessies zullen de mogelijkheden van het programma worden geschetst, de planning van de verschillende opleidingen uiteengezet en richtlijnen gegeven voor de praktische voorbereiding in elke politiezone of federale eenheid. Elke politiezone in Oost-Vlaanderen mag een beperkt aantal medewerkers (max 3) inschrijven die in de zone nauw betrokken zullen worden bij de voorbereidingen, de planning van de interne opleidingen en het beheer van de in beslag genomen stukken. De sessies vinden plaats op: 1. 03-09-2020 09.00-12.00 u Marmeren Zaal Groendreef, 9000 Gent 2. 08-09-2020 09.00-12.00 u AC De Zaat, Raadszaal Frans Boelplein, 1 9140 Temse 3. 17-09-2020 09.00-12.00 u CC Mastbloem Waregemsesteenweg,22 9770 Kruisem 4. 29-09-2020 09.00-12.00 u Politiepost Brusselsesteenweg, 150 9090 Melle Inschrijven voor deze informatiesessies kan vanaf 01/07/2020 via MyOpac. Leden van het openbaar ministerie kunnen zich inschrijven via de eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu.

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.


PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu