Achtervolgen en intercepteren - Basic Theorie LIVE


7323
20
4 lesuren
58.00 € per deelnemer
49.00 € per deelnemer

Op 17/05/2018 werd op de E42 in Namen bij een achtervolging de 2 jarige Mawda doodgeschoten. Later bleek zij overleden te zijn door een politiekogel. Nav dit incident en de opmerkingen door het Comité P inzake deze materie, werd de nieuwe opleiding Achtervolgen en intercepteren uitgewerkt. Dit gedeelte bestaat uit 4 uur theorie. Een beperkt aantal docenten werd hiervoor opgeleid zodat ze bij eventuele wijziging allen op de hoogte zijn en we het niveau en de expertise van deze opleiding kunnen garanderen. Deze opleiding kan op maat aangeboden worden, maar niet intern.

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.


PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu