Online Investigation Intermediate


7095
15
30 lesuren
453.00 € per deelnemer
385.00 € per deelnemer

Deze opleiding betreft een vervolg van het reeds bestaande erkenningsdossier Online Investigation Basic(BIS). De doelstelling van deze opleiding bestaat erin de nodige en vereiste basiskennis aan te brengen aan elke politieambtenaar met betrekking tot opzoekingen op het Internet. Via deze opleiding willen we elke politieambtenaar een optimaal geschikt gedrag met betrekking tot anoniem rechercheren op Internet en afscherming van connectiemiddelen aanleren. Elke deelnemer moet door zijn zone in het bezit gesteld worden van het volgende : - 1 SIM kaart per deelnemer op naam van de PZ - 1 (oude) smartphone type ANDROID per deelnemer die volledig leeggemaakt is en klaar voor gebruik. De smartphone kan na de opleiding gerecupereerd worden voor de volgende sessie(s).Deze smartphones worden na de cursus leeggemaakt en opnieuw ter beschikking gesteld in de PZ voor collega?s die een (andere) sessie Online Investigation Intermediate zullen volgen. De simkaarten daarentegen zijn wel persoonsgebonden. Deze hebben zij op het terrein ook nog nodig. Onze school zal voor deze opleiding in voldoende VPN toegangen voorzien

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Start-Eind Max. # Deelnemers Vrije plaatsen
26-04-2022 - 29-04-2022 15 10

PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu