Verbetering technieken en basiscompetenties GPI 48 gericht naar werken in burger - Controle personen in en rond gebouwen


6653
20
12 lesuren
0.00 € per deelnemer
0.00 € per deelnemerInschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.


PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu