Weegapp 2021 voor End-User - Recyclage


7483
50
2 lesuren
28.00 € per deelnemer
24.00 € per deelnemer

Momenteel wordt de software van alle weegbruggen in Oost-Vlaanderen opnieuw geüpdatet naar de allernieuwste versie. Concreet betekent dat de collega?s die de opleiding : ?Weegapplicatie 2020? in samenwerking met AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) versie ENDUSER? hebben gevolgd en die  deze weegbruggen bedienen verplicht zijn om een recyclage van 2 uur te volgen.


Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

De docent zal na de opleiding instaan voor de registratie van de gevormde studenten bij de Vlaamse Overheid.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu